www.mamboteam.com
สภ.บ้านลาด จว.เพชรบุรี
หน้าหลัก arrow ประวัติความเป็นมา
วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564
 
 
ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร ในพื้นที่ บ้านลาด


                                                                    

  
ประวัติความเป็นมา PDF พิมพ์ ส่งเมล

                                             ประวัติ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด  โดยสังเขป
       
        สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด  ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๖๐  ที่หมู่บ้านขนอน  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมี  สิบตำรวจเอก หมื่น  องอาจ   เป็นหัวหน้าสถานี   แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ  ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  จึงได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ที่ เลขที่  ๑๒๐/๑  หมู่ที่ ๗  ตำบลบ้านลาด  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  บนที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ  ๑  ไร่  โดยตัวอาคารที่ทำการเป็นไม้ทั้งหลัง  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๐  ซึ่งในขณะนั้นมี  พันตำรวจโท  วิรินทร์  สร้อยสะอาด  ตำแหน่ง สารวัตรใหญ่   ได้รับงบประมาณจากทางราชการอนุมัติให้มีการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน  แทนอาคารที่ทำการหลังเก่า  ซึ่งเป็นไม้และมีสภาพชำรุด  และได้ใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

Image
สภ.อ.บ้านลาด ในอดีต


 Image
สภ.อ.บ้านลาด ปัจจุบัน  

คำขวัญของอำเภอบ้านลาด

ละมุดหวาน น้ำตาดรสเด็ด ชมพู่เพชรเลิศล้ำ สายน้ำศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตนักปราชญ์

 

 

 

 
Top! Top!